SINTEF AS er en internasjonalt anerkjent aktør med et godt etablert kontakt-nettverk gjennom mange  koordineringsoppgaver innen flere EU-prosjekter. SINTEF er prosjektleder til forsterkningsprosjektet LORCENIS-NOR som finanseres av Forskningsrådet. I LORCENIS-NOR prosjektet skal SINTEF konsolidere og utvide det nasjonale kunde-nettverket som en plattform. Slik at vi sammen med utvalgte aktører i norske næringsliv kan utvikle framtidsscenarier innen både, energi- og transportsektoren tilpasset ekstreme nordiske driftsforhold. 

I LORCENIS-NOR skal prosjekteieren SINTEF AS gjennom sine institutter SINTEF Industri og SINTEF Community, sammen med samarbeidspartner KVÆRNER AS, følge opp H2020-prosjektet LORCENIS (05/2016-04/2020). Målet er å tilrettelegge/igangsette overføring av de gode prosjektresultatene som viser til mer miljøvennlig betongløsninger fra prosjektet. Dette skal skje mot markeder entreprenør KVÆRNER er inne i her i Norge. Dette inkluderer også spesielt betongsammensetning som miljøvennlig sement.

SINTEF AS  ved SINTEF Industri, var både prosjektkoordinator og prosjektpartner i H2020-LORCENIS prosjektet og sterkt involvert i materialutvikling og -testing av fremtidige tilsetningsstoffer som øker holdbarheten til betong i ekstreme forhold. 

  • Selvbeskyttende evne til (armert) beton- konstruksjon mot aggressive miljøer (spesielt mot korrosjon pga kloridinntrenging / frysing av tine sykluser / is-slitasje).

I tillegg har vi ekspertise på modellering/simulering av salt inntrenging i betong og korrosjon av armeringsjern på både elektronisk (atomistisk) og mesoskala, som bidrar med å estimere levetiden av forbedret betong i ekstreme klima.

  • Forutsigelse av levetid gjennom atom- og makroskala modellering av kloridinntrenging.

Forskningsfeltet til SINTEF Community med avdelingen for Arkitektur, Byggematerialer og Konstruksjon, dekker kjemien til sement, betong,  mekaniske egenskaper og til materialholdbarhet. 

 

KVÆRNER AS er SINTEFs samarbeidspartner i LORCENIS-NOR og skal etablere og tilrettelegge ett nasjonalt verdiskapende nettverk mot nye anvendelser innenfor betongkonstruksjoner i ekstreme driftsforhold der materialegenskaper med utmerket høy kvalitet vil kreves.

KVÆRNER AS var den norske industripartneren i det europeiske LORCENIS konsortiet og hadde en betydelig rolle innenfor å dokumentere nye løsninger av bestandig betong i drift under meget aggressivt miljø i arktiske og subarktiske områder. Konsernet har en lang tradisjon i å utføre FoU-programmer relatert til konkrete offshore-strukturer. Innen betongteknologi har fokusområdene de siste tiårene vært innenfor høyfast betong og lettbetong og dens holdbarhet mot aggressivt miljø. Nåværende forskningsfokus er innenfor designregler og påvirkning av riss, frostbestandighet, duktil oppførsel og motstand mot is-slitasje. Å utvikle og tilpasse betongegenskapene til de strenge kravene er en kontinuerlig prosess. 

Kvaerner Pioner: https://www.youtube.com/watch?v=kBBsgSW7w34
Kvaerner Sakhaline: https://www.youtube.com/watch?v=mH3fpODMGtk
Kvaerner Gullfaks C: https://www.youtube.com/watch?v=uNKNitYvDJA
Kværner Tampen:  https://www.youtube.com/watch?v=JsJ-fe6QJO4