I forsterkningsprosjektet LORCENIS-NOR som finanseres av Forskningsrådet skal prosjektteamet organisere og gjennomføre ulike arrangementer for å gi flere norske aktører tilgang på kunnskapen om nye funksjonelle tilsetningsstoffer som blandes i sementen og gir økt beskyttelse av betongen mot is-abrasjon og frostskader.

Målgruppene strekker seg fra materialprodusenter til operatører av infrastrukturer innen fornybar energi og transportkonstruksjoner, samt eksperter fra fagmiljøer innenfor betong som skal ta nye teknologier i bruk. Det organiseres:

  • Brukermøte (workshop) for norske aktører innenfor bransjen på tvers fra materialprodusenter til byggeherrer
  • Læringsmøte med forlesning for studentutdanning ved UiS
  • Fagmøter med bransjenforeninger
  • Praktisk laboratoriedemonstrasjon ved NTNU

Det er resultatene oppnådd i LORCENIS EU-prosjekt som skal formidles til et utvalg relevante aktører.

Drift av det nasjonale kontaktnettverket støttes gjennom en digital arena og sosiale medier som formidlingskanaler.

SINTEF skal konsolidere kundenettverket som sammen med relevant norsk næringsliv skal utvikle miljøvennlige og bærekraftige produkter til fremtidige betongkonstruksjoner innen energi- og transportsektoren tilpasset ekstreme nordiske driftforhold. KVÆRNER skal støtte det nasjonale verdiskapende nettverk opp mot nye anvendelser innenfor betongkonstruskjoner i ekstreme driftsforhold der det kreves materialegenskaper med høy kvalitet.

Sammen med bransjeaktører fra norsk næringsliv skal det settes opp et veikart mot fremtidige prosjekter der den forbedrete betongteknologien vil videreutvikles og tas i bruk.

Bransjeforeninger