Rapporter

Energibruk i 5 kontorbygg i Norge.

Studiet består i analysen av fem eksisterende kontorbygg, der tre av byggene skal ha en lav energibruk mens de to siste har hhv. normal og høyt energibruk. Energibruken, samt all annen relevant informasjon om bygningskroppen, tekniske installasjoner og bruk av bygget, ble samlet inn gjennom kommunikasjon med leietaker, driftspersonell, nettleverandør, rådgiver og arkitekt. Dessuten ble alle byggene undersøkt ved en fysisk befaring på bygget.

165 sider.
Last ned


Fra normbygg til Faktor 10 - Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg.

Med utgangspunkt i et standard kontorbygg viser denne rapporten viser hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere energibruken til kun 10 % .

25 sider.
Last ned


Thermo-active Ceilings & Free Cooling

Rapporten beskriver hvordan og effekten av termoaktive elementer benyttet som etasjeskille i kontorbygg. Beregninger er sammenlignet med refererte laboratorieforsøk. I tillegg er virkning av frikjøling/kjølemaskin for å etablere nødvendig temperaturnivå i dekkene beregnet. Engelsk.

15 sider.
Last ned


Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved

oppgradering av eksisterende fasade

Bruk av dobbeltfasade er lite utbredt i Norge. Motivet for å benytte en slik løsning kan være flere: Forenklet ytterveggskonstruksjon kan oppnås, i tillegg til at bygningens energi-, og effektytelse kan bedres. Bruk av dobbelfasade må imidlertid gjøres riktig, og problemstillinger gar vidt utenfor energiaspektet ved at forhold vedrørende brann, rømning, lyd, drift og sikkerhet av systemet også må tas med i utforming av løsning. Omfang av kondens er også en problemstilling som må vurderes.
Innenfor alle disse områdene mangler det ennå en del kunnskap, beregningsverktøy samt ikke minst erfaring og tilbakemelding, fra gjennomførte prosjekter. Denne rapporten omhandler termisk inneklima, energi og kondensutfordringer for en planlagt dobbelfasade ved AOF Kongressenter i Trondheim.

Last ned

Publisert 18. oktober 2008

Ulrik Wigenstad