Til daglig leder/virksomhetsleder
Det er stor politisk oppmerksomhet rundt IA-avtalen og reglene for oppfølging av sykmeldte.

Deres virksomhet kan være med å delta i den nasjonale evalueringen av IA-avtalen, som SINTEF utfører på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.

Gjennom å delta i denne spørreundersøkelsen kan du bidra til ny kunnskap om tema som IA-arbeid, regelendringer, tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte.

Last ned spørreskjemaet, skriv ut og svar på skjemaet.

Ferdig utfylt skjema sendes til:
SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD), og alle opplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte regler.

Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Solveig Osborg Ose:
e-post: , tlf: 907 28 684.

Publisert 22. november 2011