Evaluering av IA-avtalen og Protokollen

- Et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF og NTNU

Evaluering av IA-avtalen

Det er stor politisk oppmerksomhet rundt IA-avtalen og reglene for oppfølging av sykmeldte. Deres virksomhet er trukket ut til å delta i den nasjonale evalueringen av IA-avtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.

Gjennom å delta i denne spørreundersøkelsen kan du bidra til ny kunnskap om tema som IA-arbeid, regelendringer, tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte.

Til daglig leder/virksomhetsleder

Til hovedtillitsvalgt/verneombud

Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD), og alle opplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte regler.

SINTEF garanterer at ingen enkeltpersoner eller virksomheter identifiseres - svar åpent og ærlig og bidra til kunnskap som kan forbedre norsk arbeidsliv.