Til hovedtillitsvalgt/verneombud
Gjennom å delta i denne spørreundersøkelsen kan du bidra til ny kunnskap om tema som IA-arbeid, rollen til tillitsvalgt, tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte.

Som tillitsvalgt har du en viktig rolle i virksomheten og vi er interessert i å høre dine erfaringer – uavhengig av om du har mye eller lite kunnskap om disse temaene. Vi ber deg også svare uavhengig av om du har gode eller dårlige erfaringer med arbeidet dere gjør og reglene som setter rammene for dette arbeidet

Last ned spørreskjemaet, skriv ut og svar på skjemaet.

Ferdig utfylt skjema sendes til:
SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD), og alle opplysninger vil bli behandlet etter lovbestemte regler.

Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Solveig Osborg Ose
e-post: , tlf: 907 28 684.

Publisert 22. november 2011