Forum for Human Factors in Control Systems (HFC-forum)

HFC forum vår 2011
HFC forum vår 2011 holdes 6.-7. april i Oslo.

Se vedlagte invitasjon i høyre marg.

Publisert 13. desember 2010

Visjon: ”Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling, styring og overvåkning i olje og gass virksomheten”

Hovedoppgave: ”Være et forum for erfaringsoverføring som bidrar til å videreutvikle HF metoder til bruk ved design og vurdering av driftskonsepter”

Nettredaktør: Tove E Waagan