Publisert tirsdag 15. november 2022

Healthy Urban Ventilation var på VVS-dagene!

Foto: Andreas Aamodt.

VVS-dagene ble arrangert 16.-18. oktober i Lillestrøm. SINTEF v/seniorforsker Kari Thunshelle var tilstede og presentere noe foreløpige resultater fra prosjektet. 

Artikkelen kan leses her.