Spørreundersøkelse om matlaging og bruk av kjøkkenventilator

Publisert mandag 15. mars 2021

Forskere og studenter i prosjektet Urban Ventilation skal utføre eksperimenter med forskjellige typer kjøkkenventilasjon. Men først vil de vite hvordan folk bruker kjøkkenhetta når de lager mat hjemme.

Zahra Amgaisi Fulsebakke (til venstre) og Adele Hélène Ninauve Jutulstad er masterstudenter ved OsloMet og deltar i prosjektet Urban Ventilation. De skal undersøke hvordan ulike kjøkkenhetter påvirker energibruk og forurensing fra matlaging. Foto: Kari Thunshelle

Studentene skal blant annet måle partikler fra matlagning i pustesone og oppholdssone. Forsøkene gjennomføres i laboratoriet hos SINTEF Community.

Før de starter opp eksperimentene, ønsker studentene å vite mer om folks matlagingsvaner, og har derfor laget en kort spørreundersøkelse. Svarene vil bli brukt til å designe eksperimentene slik at de i størst mulig grad gjenspeiler folks bruk av komfyr og kjøkkenventilator. 

Det tar ca. to minutter å svare på undersøkelsen. 

Bli med i undersøkelsen