Publisert mandag 12. september 2022

Masterstudenter fra OsloMet, Iselin og Øystein, har stekt fisk i kjøkkenlaben.

Øystein Eliassen (til venstre) og Iselin Alvestad (høyre) er masterstudenter ved OsloMet og deltar i prosjektet Urban Ventilation.

Vår 2022 har OsloMet-masterstudentene Øystein Eliassen og Iselin Alvestad, stekt laks i kjøkkenlab til SINTEF. Hensikten var å sammenligne ytelsen av benkeventilatoren kontra en tradisjonell veggmontert kjøkkenhette. De målte partikler ved ulike luftmengder for både avtrekk og resirkulerende løsning.

Resultatene fra vårens forsøk kommer til å danne grunnlaget for mer avanserte måleforsøk, som skal utføres av postdoc fra UiO Wojciech Wojnowski.