Formålet med Geminisenteret er å utvikle en bred og faglig prosjekt-portefølje mot ulike sektorer og satsinger. Drive strategisk utvikling og profesjonell forvaltning av modeller og verktøy. Øke utredningskapasiteten og gi råd til offentlige og private aktører. Gi kunnskap om verdisetting, optimering og analyser i et system- og samfunnsperspektiv.