Norges ledende fagmiljø - Industriell økonomi

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU er landets ledende utdannings-institusjon innen fagområdene Operasjonsanalyse, herunder modellering og Industriell økonomi.  NTNU-Instituttet er SINTEFs viktigste rekrutteringsbase av forskere på PhD-nivå, som bidrar til at forskningsmiljøet holder et høyt faglig nivå internasjonalt.

SINTEF Industri, gruppe for Industriell økonomi og optimering, har 30 års erfaring fra praktisk anvendelse og anvendt forskning basert på modellering, optimering og økonomisk analyse knyttet til  beslutningsstøttemodeller. 

Miljøet har omsatt kunnskapen fra NTNU i særdeles relevante og verdifulle prosjekter, noe som verifiseres av industri og i publikasjoner. 

NTNU og SINTEF komplementerer hverandre gjennom  å forvalte landets beste studenter på fagområdet, samt å bidra til anvendelse av kunnskapen i praktisk orienterte prosjekter.