Verktøy (former), verktøykomponenter, temperaturkontroll etc
 • Axxicon  - Nederlandsk produsent av verktøy m.m.
 • Conair  - Temperaturkontroll.
 • D-M-E  - Verktøy, verktøykomponenter, varmkanaler og kontrollsystemer.
 • Duroc Tooling  - Svensk verktøyprodusent.
 • Dynisco  - Varmkanaler m.m. Nytt navn:Synventive.
 • E.O.C. Normalien - Diverse verktøykomponenter.
 • Ewebe Maskin - MasterFlow varmkanaler
 • Ewikon - Varmkanaler.
 • i-mold - "Since 1998 the company has been engaged in the development and manufacturing of gate inserts. Key patents granted on the production of these items in 2002 and 2003, respectively, support our claim to technology leadership and advanced expertise and have bolstered our commitment to expanding our successful product range. Through improved production technology and material properties the second generation of tunnel gate inserts are now available."
 • Fondarex  - Utstyr for vakumventilering av verktøy. Markedsføres i Skandinavia av Swisstec (det er her det står mest om utstyr relevant for sprøytestøpeverktøy).
 • Fostag - Verktøy.
 • Günther  - Varmkanaler m.m.
 • GWK  - Systemer for styring av verktøytemperatur.
 • GWK Tools  - Verktøy og innsatser med "konforme kjølekanaler" (mer info på forumets interne sider; søk etter "conformal").
 • Hasco  - Diverse verktøykomponenter.
 • HB-THERM  - Systemer for styring av verktøytemperatur m.m.
 • Heatlock  - Varmkanaler.
 • Heitec  - Varmkanaler. Distributør i Skandinavia: IMC.
 • Husky  - Varmkanaler m.m.
 • Incoe  - Varmkanaler, systemer for hurtig verktøyskifte m.m. Incoe har en alternativ side.
 • Industrial Frigo  - Systemer for styring av verktøytemperatur.
 • Innova Engineering - Verktøy med kjølekanaler som følger konturen til produktet. Verktøyhalvdelene lages "i skiver" som sammenføyes v.h.a. vacuum brazing.
 • Ircon "Mold Inspector"  - The first thermal imaging system specifically for looking at the heating and cooling of molds and dies. Detect wear, cracks, and plugged cooling ports. Record and playback temperature data.
 • Johnson Metall - Verktøymaterialer, bl.a. kobberlegeringer og aluminiumbronse. Salgskontor i Norge (Geithus).
 • Kosmek - Systemer for raske verktøybytter.
 • Lincoln - Verktøy.
 • Maxiblast - Utstyr for rengjøring av verktøy og skruer.
 • MeltFlipper - Teknologi for å balansere (geometrisk balanserte) innløpssystemer.
 • M-Form (Otto Männer)  - Varmkanaler.
 • Mold & Hotrunner Technologie  - Verktøy og varmkanaler.
 • Mold-Masters  - Varmkanaler. Web-sidene tilbyr on-line design av varmkanalsystemer.
 • Mold-Vac  - Utstyr for vakumventilering av verktøy.
 • Nigrav Verktøy A/S - Verktøyprodusent (Kråkerøy ved Fredrikstad).
 • Noveas - Verktøyprodusent (Halden).
 • Piovan  - Systemer for styring av verktøytemperatur m.m.
 • Precise Technology - Verktøy.
 • Progressive Components - Diverse verktøykomponenter.
 • PSG - Varmkanaler m.m.
 • Robamat  - Systemer for styring av verktøytemperatur.
 • Regloplas  - Systemer for styring av verktøytemperatur.
 • REPS  - Systemer for styring av verktøytemperatur. "Pulsed heating and cooling technologies. The use of REPS' cyclical mould temperature control with the LF Induction heating built into the moulds eliminates the need for mould heaters (water/oil) and the need for expensive pre-heating stations."
 • Rhytemper  - Systemer for styring av verktøytemperatur.
 • ROKO - Varmkanaler.
 • Scandinavian Tooling Group - STG - Verktøy
 • Single Temperiertechnik  - Systemer for styring av verktøytemperatur.
 • Strack Norma - Varmkanaler og diverse verktøykomponenter.
 • Super Wang - Verktøy m.m.
 • Synventive - Varmkanaler m.m.
 • Uddeholm - Verktøystål.
 • TandemMould  
 • Tanner Formenbau - Spesialist på verktøy for medisinske produkter og laboratorieutstyr.
 • T. H. Christiansen Maskin og Verktøyindustri - Verktøyprodusent (Gressvik ved Fredrikstad).
 • Tecnomagnete - Magnetbasert system for raske verktøybytter.
 • Tricool  - Systemer for styring av verktøytemperatur.
 • Unitemp - Varmkanaler. Distributør i Skandinavia: IMC.
 • Wittmann - Systemer for styring av verktøytemperatur.
 • Xintech - Varmkanaler.

Publisert 9. september 2008