Tidsskrifter, bøker, rapporter og webfora

Tidsskrifter, bøker, rapporter og “webfora”
(Mer info på forumets interne sider).

 • Advances in Polymer Technology - Enkelte relevante artikler kan forekomme her, jfr. sammendrag av artikler på de interne sidene.
 • British Plastics & Rubber On-Line - Et godt vedlikeholdt web-tidsskrift.
 • Business Communications Company - Markeds- og teknologirapporter for plastindustrien.
 • European Plastic Product Manufacturer - Leverandøroversikter og pressemeldinger.
 • Hanser Verlag - Dette tyske forlaget har mange gode bøker om plastmaterialer, sprøytestøping, verktøybygging etc. (på tysk).
 • Hanser-Gardner Publications - Her finnes en rekke engelskspråklige bøker om plastmaterialer, verktøybygging, sprøytestøping etc.
 • High Performance Plastics - Et nyhetsbrev som kommer ut hver måned. Inneholder endel relevant stoff om materialer for sprøytestøping og beskrivelser av nye produktmuligheter, samt litt om prosessnyheter.
 • Injection Molding Magazine - I web-versjonen av dette magasinet kan man finne de fleste artiklene. Mye interessant stoff om marked og teknikk. Har også et forum for spørsmål/svar og diskusjoner.
 • Injection Molding of Plastics - En russisk webside.
 • Injection Molding Resource - En amerikansk webside med linker til de fleste leverandører av materialer, maskiner etc. Også linker til sider med prosesstips m.m.
 • Journal of Applied Polymer Science - Enkelte relevante artikler kan forekomme i dette tidsskriftet.
 • Journal of Injection Molding Technology - Dette tidsskriftet er nedlagt. Forum for sprøytestøping abonnerte på det og har arkivert alle utgivelser (1997-2002). Mer informasjon og sammendrag av artikler finnes på forumets interne sider.
 • Kunststoffe - Her er det nyhetsstoff og sammendrag av tidligere artikler. Enkelte artikler (på tysk) kan lastes ned i sin helhet (PDF-format.
 • KunststoffWeb - Nyheter, fagartikler, diskusjonsforum etc. i samarbeid med tidsskriftet Kunststoffe (på tysk).
 • Machine Design - Dette tidsskriftet har av og til gode artikler om plastmaterialer og plastprodukter.
 • Mechanical Engineering - Dette tidsskriftet utgis av American Society of Mechanical Engineers (ASME).
 • Modern Plastics - Dette er et velkjent tidsskrift for alle deler av plastindustrien.
 • PLASTFORUM – Et velkjent norsk plasttidsskrift.
 • Plastics DotCom - Inneholder bl.a. nyheter og et "sprøytestøpeforum".
 • Plastics Engineering - Dette tidsskriftet er det offisielle organet til Society of Plastics Engineers (SPE).
 • Plastics Molding and Fabricating - Et on-line tidsskrift.
 • PlasticsNet - Denne adressen er vel verdt et besøk. Her finnes bl.a. aktive diskusjonsforum for produktdesign, verktøykonstruksjon og sprøytestøping.
 • Plastics News - Daglig oppdaterte nyheter for plastindustrien. Abonnement kreves for å kunne lese fulle artikler. Fyldige oversikter over leverandører av materialer, maskiner m.m. med web-sider ligger her.
 • Plastics Technology - Enda et “kulørt” tidsskrift for plastindustrien.
 • Polymer-Plastics Technology and Engineering - Enkelte relevante artikler kan forekomme her, jfr. sammendrag av artikler på de interne sidene.
 • PlasticsUSA - Et amerikansk webforum.
 • Polymer Engineering and Science - Denne journalen er av den dyptpløyende sorten, men relevante artikler kan forekomme, jfr. tidligere nyhetsbrev fra forum for sprøytestøping. Sammendrag av artikler er fritt tilgjengelig via websiden.
 • Polymer Testing - Enkelte relevante artikler kan forekomme her, jfr. sammendrag av artikler på de interne sidene.
 • Polysort - Et webforum for plastindustrien. Innholder et diskusjonsforum for sprøytestøping.
 • SPE Bookstore - Her finnes en rekke engelskspråklige bøker om plastmaterialer, verktøybygging, sprøytestøping etc. De fleste av de store forlagene er representert.
 • Time-Compression Technologies - This magazine discusses the use of time-compression technologies to speed new products to market, with applications-oriented feature articles, news, reviews, and more on
  - Management, including investment, strategic, and cultural issues
  - Software, including 3D CAD, analysis, VR, and data-management
  - Rapid Prototyping and fast milling
  - Replication Methodologies
  - Rapid Tooling

Publisert 9. september 2008