Sprøytestøpemaskiner og relaterte komponenter, samt utstyr for spesialprosesser
 • Alpha Ionstatex - Moduler for renromsproduksjon.
 • Alpha Sweden - Svenske maskiner for produksjon av CD/DVD.
 • Arburg - Tyske sprøytestøpemaskiner. Forhandler i Norge: Plastmaskiner AS. Kontaktperson: , tlf. 23 28 90 30.
 • Asian Plastic Machinery - Taiwanske sprøytestøpemaskiner. Eid av Chen Hsong.
 • Autojectors
 • Battenfeld - Østerrikske sprøytestøpemaskiner. Forhandler i Norge: Battenfeld Sverige AB. Kontaktperson: , tlf. +46 35 15 59 50.
 • Babyplast - Italienske maskiner for mikrosprøytestøping. Forhandler i Norge: Ferromatik Milacron A/S (Danmark). Se også Babyplast/Milacron.
 • Bernex - Skruer og sylindre.
 • Billion - Franske sprøytestøpemaskiner.
 • BMB - Italienske sprøytestøpemaskiner.
 • BM Biraghi - Italienske sprøytestøpemaskiner.
 • Boston Matthews
 • Busak+Shamban - Har bl.a. spesialisert seg på pakninger og lagre til sprøytestøpemaskiner.
 • Canterbury Engineering - Skruer, sylindre, dyser etc.
 • Chen Hsong  - Taiwanske sprøytestøpemaskiner.
 • CINPRES Gas Injection (CGI) - Gass-assistert sprøytestøping. CINPRES (etablert 1985) og Gas Injection Ltd (etablert 1992) har gått sammen og dannet CGI.
 • Creator  - Taiwanske sprøytestøpemaskiner.
 • Demag, se Sumitomo Demag - Tysk-japanske sprøytestøpemaskiner. Forhandler i Norge: Hans Claussen AS. Kontaktperson: , tlf. 67 11 94 00.
 • Desma TEC – Tyske mikrosprøytestøpemaskiner.
 • Deu - Spanske sprøytestøpemaskiner
 • Dr. Boy - Tyske sprøytestøpemaskiner. Forhandler i Norge: Stig Thorkildsen & Co AS. Kontaktperson: , tlf. 35 96 06 80.
 • Emould – Tyske elektriske sprøytestøpemaskiner for produksjon av DVD'er etc. Basert på teknologi fra Fanuc.
 • Engel - Østerrikske sprøytestøpemaskiner. Forhandler i Norge: Engel Danmark A/S. Kontaktperson: , tlf. 69 92 04 70.
 • Ettlinger - Tysk produsent av maskiner for bl.a. lavtrykkstøping og mikrostøping.
 • EUROMAP har bl.a. utarbeidet standarder for spesifikasjon og testing av sprøytestøpemaskiner. Se også enkel oversikt over EUROMAPs klassifisering av sprøytestøpemaskiner.
 • Fahr-Bucher Service - Fahr-Bucher lager ikke lenger sprøytestøpemaskiner. Service og modifikasjon av gamle maskiner besørges av Fahr-Bucher Service som eies av Krauss-Maffei.
 • Fanuc – Japanske elektriske sprøytestøpemaskiner. Forhandler i Norge: Maskin AB A. Fransson. Kontaktperson: , tlf. +46 8 554 309 30.
 • FCS. Forhandler i Norge: Følgesvold Maskinservice (tlf: 35 99 07 00, ).
 • Ferromatik Milacron– Tyske sprøytestøpemaskiner (eid av amerikanske Milacron som lager "Cincinnati Milacron"-maskiner). Forhandler i Norge: Danske Ferromatik Milacron A/S
 • General Plastex - Skruer, sprøytesylindre etc.
 • Hamar Laser - Laserutstyr for opplinjering. The plastics industry has seen an increase in the sophistication and accuracy of the parts they are being asked to produce. This has led to an increase in the need for their machines to be better maintained and aligned. The critical alignments of any injection-molding machine are platen-to-platen parallelism and tie-bar squareness. Poor alignment results in premature wear on the mold, part flashing, and stress on, and potential breakage of, tie bars.
 • Haitian - Kinesiske sprøytestøpemaskiner som forhandles av svenske Plamako.
 • HPM - Amerikanske sprøytestøpemaskiner.
 • Hull/Finmac
 • Husky - Kanadiske sprøytestøpemaskiner. Forhandler i Norge: Husky Injection Molding Systems A/S. Kontaktperson: Astrid Lund Andersson, tlf. +45 32 48 62 00.
 • Hwa Chin - Taiwanske sprøytestøpemaskiner.
 • hw.tech – Tyske elektriske mikrosprøytestøpemaskiner og innsprøytningsenheter.
 • JSW - Japanske sprøytestøpemaskiner.
 • Kawaguchi - Japanske sprøytestøpemaskiner.
 • Koch-Glitsch - Statiske miksere m.m.
 • Kool Gas System fra Warwick Manufacturing Technology  - The Kool Gas System is a modular add-on unit to conventional Gas-Assisted Injection Moulding (GAIM) equipment. Kool Gas uses low temperature nitrogen gas to accelerate the cooling rate of GAIM samples.
 • Krauss-Maffei - Tyske sprøytestøpemaskiner. Forhandler i Norge: Centramec AS. Kontaktperson: , tlf. 32 23 75 55.
 • LG
 • MachinePoint - En web-basert markedsplass for brukte sprøytestøpemaskiner m.m.
 • Maicopresse
 • Maxiblast - Utstyr for rengjøring av verktøy og skruer.
 • MCP - Minimaskiner (90 kN lukkekraft).
 • Meiki - Japanske sprøytestøpemaskiner. Se også websiden til Meiki America
 • Mini-Jector - Enkle småmaskiner for prototyper, fargekontroll og oversprøytning av innsatser (insert moulding).
 • Mitsubishi - Japanske sprøytestøpemaskiner.
 • Nan Rong - Taiwanske sprøytestøpemaskiner. Forhandler i Sverige: BA Plastservice AB.
 • Negri Bossi - Italienske sprøytestøpemaskiner.
 • Netstal - Sveitsiske sprøytestøpemaskiner. Forhandler i Norge: Seplama AS. Kontaktperson: , tlf. 33 05 88 45.
 • Nickerson Europe - Skruer, sprøytesylindre m.m.
 • Niigata - Japanske sprøytestøpemaskiner.
 • Nissei - Japans største produsent av sprøytestøpemaskiner. Se også Nissei America. Forhandler i Norge: Danske VV-Normspan.
 • Poolad
 • Powderflo fra Honeywell - Powderflo er teknologi for pulversprøytestøping av metaller og keramer.
 • Reed 
 • Reiloy - Skruer og sprøytesylindre.
 • Rondol - Har en elektrisk maskin for mikrostøping
 • Sandretto  - Italienske sprøytestøpemaskiner.
 • Selex - Koreanske sprøytestøpemaskiner. Forhandler i Norge: Sundet Multitech AS AS. Kontaktperson: , tlf. 69 23 49 00.
 • Sodick Plustech 
 • Spirex - Skruer.
 • Stork - Nederlandske sprøytestøpemaskiner. Forhandler i Norge: Stig Thorkildsen & Co AS. Kontaktperson: , tlf. 35 96 06 80.
 • Sulzer - Statiske miksere.
 • Sumitomo - Japanske sprøytestøpemaskiner. Se også Sumitomo Demag.
 • Tat Ming - Sprøytestøpemaskiner fra Hong Kong.
 • Topfine - Sprøytestøpemaskiner fra Hong Kong. Forhandler i Norge: AWI Maskin A/S. Kontaktperson: Svein Hartz, tlf. 33 77 84 70.
 • Toshiba - Japanske sprøytestøpemaskiner. Kontoret i Tyskland har ansvaret for det norske markedet.
 • Toyo - Japanske sprøytestøpemaskiner.
 • Trexel - Prosess for skumming ("MuCell"-prosessen). Det spesielle med denne nye skummemetoden er at en får dannet en uniform cellestruktur med svært små lukkede celler (typisk diameter 10 mm). Med så små celler reduseres negative bieffekter som f.eks. sprøhet. Denne skummeprosessen er opprinnelig utviklet for ekstrusjonsprosesser og tilpasningen til sprøytestøpeprosessen er gjort i samarbeid med bl.a. Engel. Prosessen er utprøvd med materialer som nylon, PP, PC/ABS og POM. Drivgassen er enten N2 eller CO2 i superkritisk tilstand (d.v.s. en mellomting mellom gass og væske). Den superkritiske væsken er løst i polymeren ved innsprøytning. En slik blanding har lavere viskositet enn polymeren. Dermed reduseres kravet til lukkekraft. Alternativt kan smeltetemperaturen reduserres. Gassen som blåser opp cellene dannes idet trykket faller under et visst nivå ("koking"). Det er som regel ikke behov for verktøyendringer for å skumme på denne måten. Et lovende område for denne prosessen er tynnveggede beholdere hvor lukkekraft, syklustid og vekt kan reduseres.
 • UBE (Machinery Inc.) - Japanske sprøytestøpemaskiner. Se også japanske og europeiske websider.
 • Van Dorn (Demag) - Van Dorn er en amerikansk sprøytestøpemaskinprodusent med lang historie. I 2002 gikk tyske Demag Ergotech og amerikanske Van Dorn Demag sammen i Demag Plastics Group. Demag Ergotech er siden overtatt av japanske Sumitomo, se Sumitomo Demag.  
 • Victor Taichung - Taiwanske sprøytestøpemaskiner. Victor Europe Ltd.
 • Wabash - Spesialist på vertikale maskiner for oversprøytning av innsatser (insert moulding).
 • Windsor - Flerkomponentstøping v.h.a. "add-ons": Windsor produserer støpeenheter som kan kombineres med en eksisterende maskin (uansett type).
 • Wittmann - Østerriksk produsent av roboter og utstyr for materialhåndtering, materialtørking, verktøytemperering m.m. Forhandler i Norge: Battenfeld Sverige AB. Kontaktperson: , tlf. +46 35 15 59 50. (Wittmann eier også sprøytestøpemaskinprodusenten Battenfeld).
 • Xaloy - Skruer, sylindre, dyser.

Publisert 9. september 2008