Materialtesting

Materialtesting (viskositet etc.)
(Se også under Produktkontroll (off-line) og -testing).

  • Bohlin - Utstyr for måling av viskositet og andre reologiske parametre (Bohlin har kjøpt selskapet Rosand).
  • Dynisco  - Utstyr for måling av viskositet og andre reologiske parametre, inklusive smelteindeksinstrumenter.
  • Göttfert - Utstyr for måling av viskositet og andre reologiske parametre, inklusive smelteindeksinstrumenter.
  • Physica - Utstyr for måling av viskositet og andre reologiske parametre.
  • TA Instruments - Utstyr for måling av viskositet og andre reologiske parametre (TA Instruments har kjøpt selskapet Rheometrics).
  • Tinius Olsen  - Utstyr for måling av smelteindeks (MI).

Publisert 9. september 2008