Materialdatabaser
Materialdatabaser etc.
Nedenfor er en rekke materialdatabaser. Det er store forskjeller m.h.t. omfang, oppdatering og søkemuligheter. Noen tjenester er gratis, mens andre krever betaling. De fleste databasene er on-line, men noen databaser/søkeprogrammer er software som må kjøpes og installeres på brukerens PC.

 

Publisert 9. september 2008