Målinger av trykk og temperatur etc.

On-line målinger av trykk etc., prosesskontroll (inkl. SPC) og prosessautomatisering, on-line produktkontroll etc.

 • Dynisco  - Trykksensorer m.m. Akviviteter innen prosesstyring etc er skilt ut i selskapet Synventive.
 • Gefran  - Sensorer for måling av trykk, posisjon m.m. og utstyr for prosesskontroll
 • Hunkar  - Utstyr for prosesskontroll m.m.
 • Intellimold  - Utstyr for prosesskontroll m.m.
 • Ircon "Mold Inspector"  - The first thermal imaging system specifically for looking at the heating and cooling of molds and dies. Detect wear, cracks, and plugged cooling ports. Record and playback temperature data.
 • Kaman - Utstyr for måling av godstykkelse og separasjon mellom verktøydeler under prosessen.
 • Kistler - Trykk- og temperatursensorer.
 • Priamus System Technologies (PST) - Trykk- og temperatursensorer. PST ble startet i 2001, men de har personell med lang erfaring bl.a. fra Kistler.
 • Raytek - IR-basert utstyr for temperaturmåling.
 • Raviv's “Injection molding and SPC” - En artikkel om statistisk prosesskontroll (SPC).
 • RJG - Utstyr for prosessovervåkning og -kontroll, trykksensorer, seminarer m.m.
 • Sensonetics - Trykk- og temperatursensorer.
 • Steinel - Trykksensorer.
 • Synventive - Diverse utstyr for prosesstyring.
 • Yokoi Laboratory (Tokyo University) - Visualisering og analyse av strømningsfenomener i sprøytestøpeprosesser.

Publisert 9. september 2008