Kartlegging av konkurransekraft

På vårseminaret i april holdt Elisabeth Ege fra SINTEF Bedriftsutvikling et foredrag om bedriftsutvikling.

I ettertid har dette fagmiljøet sendt oss et tilbud på å gjøre en kartlegging av konkurransekraften til norsk sprøytestøpeindustri.

Publisert 12. august 2011