Kunnskapsarena FERDIG!

Systematisk ferdigstillelse er mye mer enn bare ferdigstillelse. Ved hjelp av prosesser som strekker seg fra prosjektoppstart og prosjekters tidligfase gjennom overlevering, drift og fremtidig oppgradering eller avhending sørger systematisk ferdigstillelse for at sluttprodukt leverer i henhold til kunders og brukeres krav.

FERDIG! setter ambisiøse målsettinger om kostnads- og tidsbesparelser i ferdigstillelsesfasen på 30-50 prosent, avhengig av prosjekttype og iboende kompleksitet. Tidsbesparelsene kommer i tillegg til en nullvisjon for kvalitetsfeil.

Målsetningen skal oppnås gjennom å:

  • Etablere og gjennomføre forskningsprosjekter
  • Initiere felles industriell tilnærming til ferdigstillelse
  • Styrke næringens strategiske utvikling gjennom å utarbeide anbefalinger og tiltak
  • Øke kompetansen om systematisk ferdigstillelse gjennom bruk av FoU-resultater
  • Dele og implementere ny kunnskap.

FERDIG! legger opp til læring på tvers av fag og bransjer. FERDIG! vil videre koordinere arbeid med prosjektsøknader mot virkemiddelapparatet (Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SkatteFUNN) for å fylle identifiserte kunnskapshull med forskningsbasert kunnskap. Medlemmene i nettverket vil sammen prioritere mellom satsningsområder som eksempelvis industrialisering, standardisering, papirløse samarbeidsmodeller og nye verktøy for kompetanseutvikling (serious games og simulatortrening).

FERDIG! ble etablert i 2018 på oppfordring fra Prosjekt Norges medlemmer. Alle aktører tilknyttet prosjektrettet virksomhet kan delta i nettverket. 


Det legges opp til 3-4 arrangementer årlig i form av frokostmøter, workshops osv.

Innkalling til årsmøte mandag 22.06.2020 kl 16.


Se en oversikt over alle arrangementer her

Kontaktpersoner

Jan Alexander Langlo

Førsteamanuensis
+47 922 48 747
Navn
Jan Alexander Langlo
Tittel
Førsteamanuensis
Organisasjon
NTNU

Maria Kristina Kollberg Thomassen

Forskningsleder
+47 45 08 48 19
Navn
Maria Kristina Kollberg Thomassen
Tittel
Forskningsleder
Telefon
+47 45 08 48 19
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS