Innmelding i nettverket

Prosjekt Norge er et nasjonalt kompetansesenter med formål å utvikle fremtidens prosjektprosesser ved å benytte resultater og metodikk fra FoU. På Solstrandkonferansen i februar 2018 presenterte flere fra BAE-næringen sitt pågående arbeid med systematisk ferdigstillelse i større og komplekse prosjekter og kommende utfordringer. Mange av foredragsholderne etterlyste økt bransjesamarbeid, standardisering og en omforent beste praksis.

Prosjekt Norge vil være prosjekteier for FERDIG. På vegne av Prosjekt Norge vil Omega, NTNU og SINTEF invitere til en felles kunnskapsarena for systematisk ferdigstilling - FERDIG. Invitasjonen rettes både til medlemmer og andre aktører som har lyst å lære mere.

Utfordringer knyttet til dagens gjennomføringspraksis i byggeprosessen er til dels kjent. For å opprettholde konkurransefortrinn i et marked som stadig er i forandring, kreves en betydelig heving av kompetansenivået innenfor systematisk ferdigstillelse.

Ved å delta i FERDIG kan du og din bedrift videreutvikle og omsette forskningsbasert kunnskap til verdifull praksis i samarbeid med forskere fra NTNU, SINTEF Byggforsk og SINTEF Digital. Du kan melde deg på informasjonsmøte 20 november.

Dersom du ønsker å melde din organisasjon inn i nettverket umiddelbart kan du gjøre det her.

FERDIG legger til rette for gjensidig læring og kunnskapsoverføring med andre bransjer som offshore og IKT.

For å nå et felles mål om å levere effektive og feilfrie prosjekter er det et ønske at inntil 30 selskaper/aktører fra hele verdikjeden nytter seg til arenaen. Arenaen finansieres gjennom innskudd og aktiv deltagelse (egeninnsats) fra medlemmene i samlinger og workshops. Prosjektutviklingen skjer gjennom både forskning og næringsdeltagelse.

FERDIG har som mål å:

  • Etablere og gjennomføre forskningsprosjekter
  • Initiere felles industriell tilnærming til ferdigstillelse
  • Styrke næringens strategiske utvikling gjennom å utarbeide anbefalinger og tiltak
  • Øke kompetansen om systematisk ferdigstillelse gjennom bruk av FoU-resultater
  • Dele og implementere ny kunnskap.

FERDIG følger BA2015s inndeling av temaet i tre områder: ledelse, innholdskompetanse og systematikk. I FERDIG deltar alle aktører med et felles mål om å levere feilfrie og effektive prosjekter.

Kostnader og forpliktelser for deltakere

Deltakerne forplikter seg til å delta på minimum ett arrangement årlig. Deltakelse på arrangementene er som hovedregel gratis, men ved spesielle arrangementer som for eksempel studieturer, må deltakerne dekke sine egne kostnader.

FERDIG! er en medlemsforening som selv fastsetter kontigenten for deltakelse. Ved oppstart opereres det med tre medlemskategorier, avhengig av partnernes størrelse og involvering i arenaens aktiviteter:

  • Kategori 1 kr 100 000
  • Kategori 2 kr 80 000
  • Kategori 3 kr 40 000

Selskaper som ikke er medlem av Prosjekt Norge tar kontakt med .

Meld deg inn i nettverket Ferdig!

Jan Alexander Langlo

Førsteamanuensis
+47 922 48 747
Navn
Jan Alexander Langlo
Tittel
Førsteamanuensis
Organisasjon
NTNU