Prosjektmål

Prosjektets hovedmål er å bedre fangstkontroll i ringnotfiske gjennom å utvikle instrumenter og analysemetoder som gir bedre grunnlag for beslutninger under fangstprosessen.

Hovedmål

Prosjektets hovedmål er å bedre fangstkontroll i ringnotfiske gjennom å utvikle instrumenter og analysemetoder som gir bedre grunnlag for beslutninger under fangstprosessen.

Dette skal gjøres gjennom følgende delmål:

  • Utvikle applikasjon som benyttes om bord under fangst for å visualisere stim/biomasse og notgeometri.
  • Utvikle effektive akustiske fangstovervåkingsmetoder

  • Utvikle metoder for å bestemme art, størrelse og atferd av fisk i kommersielt ringnotfiske.

  • Utvikle indikatorer for stress og potensiell overlevelse i kommersielt ringnotfiske for å bidra til å definere grenseverdier for slipp av uønsket fangst.