Forskning

For å få best mulig økonomisk utbytte av de kvotene man har fått tildelt, er det under fiske viktig å ha kontroll over hele fangstprosessen fra fiskeleting til fangsten blir levert. På samme tid er det viktig å ivareta kvaliteten på råstoffet, sikkerheten om bord og overholde fiskerireguleringene. I de siste årene er det lagt ned en betydelig forskningsinnsats for å utvikle metoder og utstyr for bedre fangstkontroll i fiske etter pelagiske arter som sild og makrell. Det er gjort vesentlige fremskritt på flere fronter, slik som innenfor akustisk mengdemålingsmetodikk og slippemetodikk, men det er fortsatt mange uløste problemstillinger, både i fiske med not og pelagisk trål.

Om prosjektet

Fakta:

 • Prosjektnavn: Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter: Fase 2

 • Startdato: 01.03.2017

 • Sluttdato: 31.3.2021

 • Total øknomisk ramme: 28.342 kNOK

 • Finansiering:

  • FHF: 17 839 000

  • Havforskningsinstituttet: 8 863 000

  • Fiskeridirektoratet: 1 640 000

  • Total ramme: 28 342 000