Gjennomføring

Prosjektet består av til sammen fem arbeidspakker hvor fire av arbeidspakkene er faglige.

Arbeidspakke 1 - Prosjektadministrasjon og kommunikasjon

Ansvarlig: SINTEF/Havforskningsinstituttet

Hovedmål: Å sikre en effektiv drift av aktivitetene i prosjektet, samt utnyttelse og formidling av resultater i samsvar med de etablerte målene og i et nært forhold mellom FoU-partnere og deltakende næringsaktører for videre innovasjoner.

Arbeidspakke 2 - Fangstovervåking: Visualisering av ringnot og stim

Ansvarling: SINTEF

Hovedmål: Å utvikle en applikasjon som brukes om bord under fangst for å visualisere stim/biomasse og notgeometri.

Arbeidspakke 3 - Fangstovervåking: Stimnivå / akustiske metoder

Ansvarlig: Havforskningsinstituttet

Hovedmål: Utvikling av mer effektiv akustisk fangstovervåkings metodikk.

Arbeidspakke 4 - Fangstkontroll: Egenskaper og atferd på individnivå

Ansvarlig: Havforskningsinstituttet

Hovedmål: Utvikle metoder for å beskrive individuelle egenskaper (art og størrelse) i sann tid og atferd av fisk samt viktige miljøvariabler i kommersielle snurpenotfangster.

Arbeidspakke 5 - Fangstovervåking: Indikatorer for fangstkondisjon

Ansvarlig: Havforskningsinstituttet

Hovedmål: Utvikle indikatorer for stress og potensiell overlevelse i kommersielle snurpenotfangster for å bidra til å definere grenseverdier for slipp av uønsket fangst.