Partnere

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og ledes av SINTEF Ocean. FoU-arbeidet utføres i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Nofima.

SINTEF_hovedlogo-JPG_blaa.jpg

Havforskningsinstituttet_canvas.jpg

nofima_rgb_hoy.jpg

 

                  FHF_FINANSIERT_positiv_RGB_small.png