Partnere

Prosjektets eier er Fiskeri og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Videre består prosjektet av tre FoU-partnere.