Partnere

 

 Hydro Aluminium Metal Products (HAMP)
HAMP produserer pressbolt til videreformidling av automotive produkter. Støperiet tilhører Extrusion Ingot Business Unit og er lokalisert på 12 plasser i verden, hvorav fire er i Norge, tre i Tyskland, og ett i både Frankrike, Spania, Luxemburg, UK og Australia. 93% av pressbolten går til kunder i bilindustrien og hele 70 – 75% av salgsvolumet leveres Hydro Aluminium Structures på Raufoss. 15 % leveres til Hydro Aluminium Structures i Frankrike, mens  øvrig kapasitet leveres til mindre kunder i Europa og Nord-Amerika.  Produktvarianter i dag strekker kombinasjoner mellom 6 ulike dimensjoner, 12 legerings-sammensetninger og 16 lengdevarianter.

Støperiet på Raufoss ble bygd i 1997 med nyeste tilgjengelig teknologi og produserer 7000-legeringer. Støperiet har siden 2003 tilhørt Hydro Aluminium Metal, Commersial Products. Fra 2007 blir støperiet flyttet inn under Structures Raufoss, og skal fortsatt drives som et eget selskap. Støperiene som inngår i Commersial Products har blant annet jobbet mye med benchmarking og utviklet Best Practice innenfor alle områder i støperiprosessen. Støperiet på Raufoss er eneste 7000-støperi i Hydro.�0;0;B;

Hydro Aluminium Profiles (HAP)
HAP er en av de ledende produsenter av ekstruderte profiler i Skandinavia. Hovedproduksjonen foregår ved tre fabrikker i Norge, i tillegg til bearbeiding ved tre fabrikker i Sverige, Finland, Russland og Kina. Selskapet har salgssteder i Norge, Sverige, Finland og UK.


Hydro Aluminium Structures (SNER)
SNER er er den største tilbyder av bildeler i aluminium for personbiler på verdensbasis. Det produseres i overkant av 70 modeller til kunder som Audi, BMW, Daimler Chrystler, Volvo, Porsche og GM. En modell produseres på kontrakt som typisk går over sju år med krav til prisreduksjon hvert år. Hovedproduksjonen til SNER foregår på Raufoss, men selskapet har også fabrikker i Sverige og i Tyskland.

 

 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) ved NTNU
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) driver med forskning og undervisning i et bredt spekter av temaer innenfor data og informasjonsteknologi.
Relevant for CRASH-prosjektet er forskning utført av faggruppen Informasjonssystemer, som arbeider med informasjonssystemer i offentlig og privat sektor. Spesialfeltene til forskningsgruppen er:
 - ERP systemer
 - CASE-verktøy
 - Analyse og design av arbeidsflyt
 - Modellering av informasjonssystemer og informasjonsprosesser
 - Språk, metoder og verktøy for modelldrevet utvikling av informasjonssystemer

 

 SINTEF
SINTEF-gruppen er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning. SINTEF ønsker å bidra til utviklingen av Norge gjennom en sunn og bærekraftig utvikling av samfunnet, og vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag til norske og internasjonale kunder.

Forsknings- og utviklingsaktivitetene i CRASH-prosjektet utføres i hovedsak av SINTEF Logistikk. Fagmiljøet i avdelingen består av kompetanseområdene:
Produksjonslogistikk
Forretningsutvikling

Kunnskap om forretningsmodeller og strategi er en viktig premiss for å utvikle helhetlige logistikkløsninger. Produksjonslogistikk er omforming (produksjon, montasje, etc.) og levering (lager, distribusjon, etc.) av produkter i verdikjeden i henhold til kundens behov og på en mest mulig effektiv måte. Forretningsutvikling handler om å identifisere, analysere, vurdere og introdusere nye forretnings- og produktideer.

Avdelingen driver forskning og utvikling både i enkeltbedrifter og i totale verdikjeder, med fokus på følgende områder:
Design av globale verdikjeder
Styringsmodeller for verdikjeder og produksjonsenheter
Utnyttelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i logistikk
Forretningsmodeller og strategiutvikling

Våre ambisjoner er å være det ledende nasjonale fagmiljø og internasjonalt anerkjent på vårt fagfelt. Avdelingen har 11 ansatte og fem tilknyttede medarbeidere. Av disse har 14 bakgrunn som sivilingeniører og to som økonomer. Avdelingen har tre personer med doktorgrad, samt seks doktorgradsstipendiater tilknyttet miljøet.

www.SINTEF.no
www.SINTEF.no/Logistikk
www.Smartlog.no 

Publisert 24. november 2006