CRASH; integrert, differensiert and lean verdikjede for aluminiumsprodukter til bilindustrien

Bilindustrien karakteriseres av svært høye krav til produksjon, logistikk og verdikjedestruktur. Det blir derfor viktig å bygge sterke strategiske relasjoner med leverandører og forhandlere for raskere nå markedet med riktig produkt til riktig pris. Målsetningen til CRASH er å skape en helhetlig løsning for en integrert, differensiert og lean verdikjede for aluminiumsprodukter til bilindustrien som gir økt konkurranseevne.

Deltakere i prosjektet  er Hydro Aluminium Metal Products (HAMP), Hydro Aluminium Profiles (HAP) og Hydro Aluminium Structures (SNER). De tre bedriftene danner en verdikjede der HAMP står for støping, HAP står for profilering og SNER formpresser bildelene. Bedriftene er dermed sterkt avhengig av hverandre, og de er også samlokaliserte på Raufoss. Prosjektet skal se på hvordan bedrifter som er sterkt avhengig av hverandre kan samarbeide i en verdikjede for å maksimere felles konkurranseevne. Forskningspartnere er SINTEF Logistikk og institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) ved NTNU. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd. Det startet i 2006 og skal pågå til begynnelsen av 2009.

Om brukerstyrte innovasjonsprosjekt (BIP)

CRASH er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt; en finansieringsordning fra Norges Forskningsråd. Støtte innvilges til bedrifter som ønsker å gjennomføre et målrettet utviklingsprosjekt for å forbedre egen prestasjon gjennom prosjekter som krever forskerinnsats for å realiseres. Dette skal både føre til en nytteeffekt for de involverte bedriftene gjennom innovasjon og bærekraftig verdiskapning, og skape ny kompetanse som kommer andre bedrifter til gode.

Mer om Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsarena (BIA).

© Norsk Hydro ASA 2002


Lenker:
Hydro
SINTEF Logistikk
Norges Forskningsråd

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder:

Logistikksjef SNER
Telefon: 91 11 72 60

Leder FoU-aktiviteter:

Forsker SINTEF
Telefon: 73 59 39 83/
              932 10 482