Forskningsresultater
På denne siden vil forskningsresultater i form av ikke-fortrolige presentasjoner, publikasjoner og rapporter legges ut. All publisering vil på forhånd avklares med prosjektdeltakerne.

Publisert 24. november 2006