Til hovedinnhold

Vil redde torskenæringa

Vil redde torskenæringa

Publisert 28. mars 2014
SINTEF skal bruke fire år og 22 millioner kroner på å friskmelde den norske torskenæringa, som sliter med lønnsomheten. Dette til tross for at 32 millioner norske sjømåltider står på verdens matbord – hver dag.
Main intro image

De siste 40 årene er antallet norske foredlingsanlegg for torsk redusert fra 100 til ti, og stadig mer fisk selges ut av landet for videreforedling. Forskernes kur er å utvikle ny teknologi og nye produksjonskonsepter for både fersk, fryst og tint torsk. Målet er å øke råstoff-kvaliteten og redusere produksjonskostnadene. Det hele skal skje i samarbeid med industrien selv.

– Prosjektet QualiFish skal gjøre det mulig og lønnsomt å produsere høykvalitets sjømatprodukter i Norge året rundt. Spesielt ønsker vi å utvikle metoder og teknologi for optimal råstoff-tining. Det gir nye muligheter for å benytte frosset og tint råstoff som et alternativ til levende lagring, der villfisk plasseres i merder og slaktes ut etter behov, sier forskningsleder og prosjektleder Ida Grong Aursand i SINTEF Fiskeri og havbruk.

Politisk drahjelp

Hun understreker at økt lønnsomhet i foredlingsindustrien vil gi verdiskaping langs kysten, og er i tråd med regjeringens visjon om at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. I dag får hvitfisknæringa stor næringspolitisk og distriktspolitisk oppmerksomhet, med krav om ny teknologi og nye produksjonskonsepter som er tilpasset marked og etterspørsel. Det skal prosjektet gi, lover Aursand.

Illustrasjonsfoto: Hallvard Aasjord/SINTEF.