Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Video fra bunnoppgradering

Video fra bunnoppgradering

Publisert 4. november 2016

Her kan du se en spennende video fra bunnoppgraderingen av Havlaboratoriet ved MARINTEK.

To personer som jobber med strømningsanlegget

Bunnen i Havlaboratoriet ble i august helautomatisert og strømningsanlegget
delvis oppgradert. Siste del av oppgraderingen vil bli gjennomført i november.

Forskningsleder