Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Siste nytt om luseskjørt og snorkelmerd

Siste nytt om luseskjørt og snorkelmerd

Publisert 11. april 2016

SINTEF Fiskeri og havbruk og FHF holdt 31. mars 2016 et åpent seminar om hvordan man best mulig utnytter luseskjørt og snorkelmerd for skjerming av oppdrettslaks mot lakselus. Rapport og presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig for nedlasting.