Til hovedinnhold

Sikkerhetskonferanse for fiskere i Svolvær

Sikkerhetskonferanse for fiskere i Svolvær

Publisert 6. oktober 2014

Sikkerhetsbevisst? Da bør du ta turen til konferansen Sikker Fisker som arrangeres i Svolvær 29-30.oktober. Målgruppen for konferansen er yrkesaktive fiskere og andre som er opptatt av sikkerhet i fiskeflåten.

Myndighetene vil blant annet orientere om regelverkskrav, og aktive fiskere vil dele sine erfaringer med sikkerhetsstyringssystem. Videre vil det settes fokus på en rekke tema som er sentrale for sikkerhet: opplæring og holdninger, beredskap, stabilitetsberegninger, kompetanse og kommunikasjon.

Alle yrkesfiskere får gratis konferansepakke på Thon Hotel Svolvær, finansiert av tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet og Sjøfartsdirektoratet. Øvrige deltakere betaler konferanseavgift og overnatting. Reise betales av den enkelte deltaker.

Gå til Sjøfartsdirektoratets nettsider for fullstendig program og påmelding:http://www.sjofartsdir.no/Yrkesfisker/sikker-fisker-konferansen/