Til hovedinnhold

Samhandlingsreformen svekker forebyggende psykisk helsearbeid

Samhandlingsreformen svekker forebyggende psykisk helsearbeid

Publisert 30. januar 2013

I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen gir kommunene i økende grad et tilbud til pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Dette går ut over det forebyggende psykiske helsearbeidet.

Det viser en ny rapport fra SINTEF. Rapporten konkluderer med at det er behov for å vurdere om statlige midler bør tilføres spesifikt til kommunene for forebygging av psykiske lidelser.

Prosjektvarighet:

02.01.2012 - 15.06.2015