Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

FishTech 2015

FishTech 2015

Publisert 16. februar 2015

Framtidens fiskeri og prosessering ble diskutert på den tredje FishTech konferansen.

Totalt 115 deltakere samlet seg i Ålesund og hørte på i alt 17 foredragsholdere snakke om ressursforvaltning, redskapsutvikling, modernisering av foredlingsprosessen og nye ressurser.

Foredragene kan du laste ned her

Fiskeflåtens rolle i ressursforvaltninga

Redskapsutvikling og tekniske reguleringer

Automatisering og robotisering av foredlingsprosesser om bord

Nye ressurser og nye strategier

Seniorforsker