Til hovedinnhold

SINTEF Materialer og kjemi

SINTEF Materialer og kjemi er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, bioteknologi, anvendt kjemi og biologi.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase som fundament, utvikler vi muliggjørende teknologier og tverrfaglige løsninger for et bredt spekter av markedsområder, i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere.

Aktuelt

Prosjekter

Medarbeidere

Programvare

Kunnskapen som blir utviklet i SINTEFs forskningsfasiliteter blir ofte levert oppdragsgiver i form av ulike modeller og simuleringer eller programvare-produkter. Produktene er laget for å løse teknologiske utfordringer i vår bransje. De blir gjerne brukt av våre kunder og samarbeidspartner i petroleums-, energi- og prosessindustrien.

Les mer om vår programvare

Laboratorier

Om oss

bilder fra Materialer og kjemi

Instituttet utfører forsknings- og utviklingsoppdrag samt forskningsbaserte rådgivings og laboratorietjenester. Vi jobber tett med industrien for å utvikle avanserte materialer, produkter, prosesser og verktøy, og søker nye miljøvennlige metoder for framstilling og bearbeiding som kan gi økt produktivitet og høy kvalitet. Bærekraftig utvikling er et hovedtema i vår hverdag.

Les mer om SINTEF Materialer og kjemi