Til hovedinnhold

Geminisenter Elektrisk energi og energisystemer

Geminisenter Elektrisk energi og energisystemer

Institutt for elkraftteknikk ved NTNU og avdelingene for Elkraftsystemer og Energisystemer og Elkraftteknologi ved SINTEF Energi AS har etablert et strategisk samarbeid.

Om Geminisenteret

Institutt for elkraftteknikk ved NTNU og avdelingene Energisystemer og Elkraftteknologi ved SINTEF Energi AS har et strategisk samarbeid som dekker fagområdene:

  • Planlegging og drift av energiforsyningssystem
  • Kraftsystemkomponenter for generering, transport, omforming og bruk av elektrisk energi.

Siden 2006 har det i Norge vært et spesielt løft innen grunnleggende og strategisk forskning på miljøvennlig energi, noe som har formalisert seg gjennom etableringen av FME-ordningen. Innen Gemini-sentret er det etablert tre FME-sentre (to i 2009 og et i 2011). Med bakgrunn i dette løftet og føringer som er gitt av nasjonale strategier som Energi21 og OG21 er satsingene innen Gemini-senteret spisset mot følgende tema:

  • Smartgrid
  • Utvikling av systemer og teknologi for undervanns kraftforsyning (energi og petroleum)
  • Produksjon av fornybar energi
  • Tilstandskontroll og overvåkning av nettsystemer og -komponenter

Faglig fokus
Geminisenterets forskergrupper skal aktivt publisere og bidra til internasjonal forskning og utvikling av samfunnet.

Geminisenterets skal støtte NTNUs og SINTEFs virksomhetsområder:

  • Utdanning
  • Grunnleggende og strategisk forskning
  • Oppdragsforskning
  • Entreprenørskap og nyskaping.

Ledelse og bemanning
Geminisenterets styre består av:

Kontaktperson:
Dag Eirik Nordgård

Du kan lese om GEMINI-samarbeidet på denne siden.