Til hovedinnhold

Den eldre akuttpasienten

Den eldre akuttpasienten

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag
Prosjektet "den eldre akuttpasienten" har hatt som overordnet mål å skape grunnlag for utvikling av et helhetlig pasientforløp for den eldre akuttpasienten i samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Det har blitt gjennomført en behovskartlegging på legevakten i Trondheim og det har blitt innhentet internasjonale erfaringer for legevaktfunksjonen. Typiske pasientforløp for den eldre akuttpasienten har blitt kartlagt. I denne rapporten viser vi til resultater fra studiene og på grunnlag av dette definerer vi 7 innovasjonsområder for den eldre akuttpasienten.
Emneord
Legevakt, eldre, tjenestedesign, pasientforløp
Språk
Norsk
År
2014
ISBN
978-82-14-05661-7
Dokumentlenke
Bestill rapport fra
Publikasjons-id
SINTEF A25807