Til hovedinnhold

Gasslogistikk

Gasslogistikk

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag
Denne rapporten beskriver sentrale emner knyttet til modellering av verdikjeden ved salg av norsk naturgass. Rapporten faller naturlig i 3 deler. Første del diskuterer eksisterende modellers styrke og svakheter i relasjon til den aktuelle problemstilling. Andre del diskuterer problemstillinger relatert til lagring av gass mens siste del diskuterer markedssiden. Framstillingsformen er med hensikt diskuterende. Dette innebærer at rapporten ikke nødvendigvis gir svar på hvilket modellkonsept som bør benyttes ved modellering av gasskjeden. Rapporten diskuterer imidlertid sentrale problemstillinger en bør ta stilling til dersom en ønsker å gjennomføre en slik modellering. I så måte bør rapporten ses som et første skritt på veien mot en akseptabel modellstruktur.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
1995
ISSN
1504-9795
ISBN
82-595-8107-8
Publikasjons-id
CRIStin 865547