Til hovedinnhold

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag
SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for transportsektoren frem mot 2060. Rapporten er delt i to deler. I rapportens første del diskuterer vi de generelle teknologitrendene. Deriblant er avanserte materialer, nanoteknologi, avanserte produksjonsmetoder, programvare, robotikk og automatisering, 3D-printing og autonomi noen av nøkkelteknologiene. I rapportens andre del fokuserer vi spesifikt på teknologitrender i transponsektoren innen kategoriene infrastruktur, transportmidler og -objekter, energitype, produksjon og arbeidskraft og tjenester. Vi konkluderer med at særlig automatisering, digitalisering og elektrifisering vil føre til omveltninger i transportsektoren. Dette drives av både politiske føringer og rammevilkår, men også av samfunn og næringsliv. Viktigheten av fokus på håndtering av og eierskap til data vil øke ytterligere. Oppdragsgiver: Jernbanedirektoratet, på vegne av transportetatene og Avinor
Oppdragsgiver
Stiftelsen SINTEF
Språk
Norsk
År
2017
ISSN
1504-9795
ISBN
978-82-14-06694-4
Publikasjons-id
CRIStin 1496926