Til hovedinnhold

Cascading Norwegian co-streams for bioeconomic transition

Cascading Norwegian co-streams for bioeconomic transition

Kategori
A Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med referee
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Københavns Universitet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for maskinteknikk og produksjon)
  • SINTEF Ocean (Prosessteknologi)
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (Forbruksforskningsinstituttet SIFO)
  • VTT Valtion teknillinen tutkimuslaitos
  • NOFIMA (Råvare og prosess)
  • Norsk institutt for bioøkonomi (Divisjon for matproduksjon og samfunn)
  • Ocean AS
År
2017
Publisert i
Journal of Cleaner Production
ISSN
0959-6526
Publikasjons-id
CRIStin 1489515