Til hovedinnhold

Cultivated S.latissima and A.esculenta as feed protein source

Cultivated S.latissima and A.esculenta as feed protein source

Kategori
H Foredrag/fremleggelse av paper/poster
Språk
Engelsk
Person(er)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean (Marin Ressursteknologi)
  • SINTEF Ocean (Prosessteknologi)
  • Ukjent
  • Norsk institutt for bioøkonomi (Divisjon for bioteknologi og plantehelse)
Presentert på
22th Internastional Seaweed Symposium
Dato
2016-06-20 - 2016-10-24
Publikasjons-id
CRIStin 1394858