Til hovedinnhold

Publikasjoner

Publikasjoner

Enhetsleder

SINTEF Publikasjoner inneholder publikasjoner, referanser til publikasjoner og andre resultater fra FoU-arbeid ved alle enhetene i SINTEF. Publikasjonsbasen skal synliggjøre SINTEFs forskning og forskernes publikasjoner, og gjøre det enkelt å finne det SINTEF publiserer.

Publikasjonssøk

Publikasjon

Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1514962

Forfattere Bakken Tor Haakon Forseth Torbjørn Harby Atle Alfredsen Knut Arnekleiv Jo Vegard Berg Ole Kristian Casas-Mulet Roser Charmasson Julie Greimel Franz Halley Duncan John Hedger Richard David Larsen Bjørn Mejdell Leo Florian Melcher Andreas Puffer Michael Pulg Ulrich Reitan Ole Ruther Nils Saltveit Svein Jakob Sauterleute Julian Friedrich Schneider Matthias Skoglund Helge Sundt Håkon Timalsina Netra Prasad Ugedal Ola van Dijk Jiska Joanneke Vollset Knut Wiik Zakowsky Tania Zinke Peggy
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Helserisikovurdering av PT73 (TM) bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/59) fra Ajinomoto Eurolysine 1. innspillsrunde. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer og Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Vitenskapskomiteen for mattrygghet

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1514519

Forfattere Berdal Knut G Bernhoft Aksel Hemre Gro Ingunn Holck Askild Lorentz Nes Ingolf Nielsen Kaare Magne Amlund Heidi Bøhn Thomas Clarke Jihong Gifstad Tron Øystein Jenssen Bjørn Munro Klungland Helge Linnestad Casper Meadow Richard Mikalsen Arne Myhr Anne Ingeborg Møretrø Trond Nerland Audun Helge Nesse Live Lingaas Sorteberg Hilde-Gunn Opsahl Stabbetorp Odd Egil Svihus Birger Thrane Vibeke Torrissen Ole Vikse Rose Aursand Marit
År 2010
Type Rapport/avhandling

SINTEF publikasjoner inneholder:

  • Artikler i internasjonale og norske vitenskapelige tidsskrifter med referee
  • Populærvitenskapelige artikler
  • Bøker – fra vitenskapelige monografier til bøker for allmennmarkedet
  • Konferanseartikler og bokkapitler
  • Åpne rapporter
  • Presentasjoner og foredrag
  • Medieinnslag

Fulltekstdokumenter

Mange av publikasjonene foreligger i fulltekst og kan lastes ned. Da følger det med en lenke i rødt som man klikker på: "last ned".

Referanseverktøy

SINTEF Publikasjoner er et godt referanseverktøy for forskere og studenter. Ved å klikke på lenken "Vis referanse" kan man enkelt overføre referanser til EndNote/Reference Manager eller til utklippstavlen for videre behandling.

Hvordan skaffe publikasjoner som ikke finnes i fulltekstversjon?

De registrerte publikasjonene som ikke foreligger i fulltekstversjon, gir informasjon om hvor de er publisert og hvordan de kan skaffes. Det kan dreie seg om artikler publisert i internasjonale tidsskrifter som ikke tillater fri nedlasting. Ved hjelp av referanseopplysningene er det enkelt å spore opp artikkelen i et bibliotek og bestille den der. Andre publikasjoner er salgsvare og kan bestilles ved henvendelse til SINTEF.

Søkehjelp

Det er to innganger til publikasjoner:

Medarbeidersøk: Om man ønsker publikasjoner fra en bestemt forfatter, er det enklest å søke på medarbeider i søkefeltet og deretter velge lenken "Vis publikasjoner".

Publikasjonssøk:Søk på ett eller flere begreper, men vær oppmerksom på at for mange ord kan gi få treff. Ikke bruk ord som "og", "på" og "i". Dersom et ord (emne) gir få eller ingen treff, kan det være lurt å prøve andre ord som beskriver samme emne. I publikasjonssøket kan du også søke på forfatternavn, og eventuelt kombinere navn med emne. Navnet skrives rett fram, uten komma, og det er ofte nok med etternavnet.