Til hovedinnhold

Zebra2020

Zebra2020

Publisert 24. november 2014

Anbefalinger og strategier for å gjøre alle nye bygninger til nullenergibygg i 2020.

Zebra2020

EU-prosejktet Zebra2020 skal kartlegge det voksende markedet for nZEB-bygninger (nearly Zero Energy Buildings) i Europa. Målet er å samle data for å kunne evaluere dagens politikk og tilrettelegging.

Zebra2020 er en del av EU-progreammet IEE (Intelligent Energy Europe) og består av åtte samarbeidspartnere fra akademia, forskning og privat rådgiving. Fra Norge deltar SINTEF Byggforsk. Studien dekker 17 land som representerer ca 89% av bygningsmassen og befolkningen i EU og EØS.

Målet er at i 2020 skal alle nye bygninger være nZEB-bygninger og at det i tillegg skal være en betydelig økning av ambisiøse oppgraderinger til nZEB-standard.

Prosjektet varer i 30 måneder og vil spille en aktiv rolle i utformingen av EUs politikk ved å skaffe relevant informasjon om markedet.

Planlagte leveranser fra prosjektet er:

- Scenarier for markedsovergang til nZEB

- nZEB-strategi fram mot 2020 og videre

- Sammenligning av hindringer, pådrivere og gode eksempler på tvers av landegrensene

- Offentlige databaser som gir oversikt over nZEB-bygg i ulike regioner og land i Europa

- Anbefalinger til myndighetene for å framskynde overgang til nZEB i markedet.

Les mer om prosjektet

Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.10.2014 - 01.10.2016