Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Tareoppdrett i Austevoll

Tareoppdrett i Austevoll

Publisert 26. november 2014

I prosjektet "Tareoppdrett i Austevoll" vil det dyrkes og foredles sukkertare av høy kvalitet til bruk i nye matretter.

Austevoll Seaweed Farm AS har to taredyrkningskonsesjoner i Austevoll kommune hvor det skal etableres kunnskapsbasert makroalgeproduksjon i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk. I partnerskap med den renommerte kokken Ørjan Johannesen vil ulike produkter bli utviklet og testet som ingredienser i nye matretter. Gjennom prosjektet ønsker partnerne å utvikle økt kunnskap om sukkertare til mat og implementere effektive dyrkings- og høstemetoder.

Prosjektvarighet

01.11.2014 - 31.08.2015