Til hovedinnhold

SFI Manufacturing

SFI Manufacturing

Publisert 27. juni 2015

SFI Manufacturings visjon er å vise at bærekraftig og avansert produksjon av varer i et høykostland som Norge er mulig, gitt de riktige produktene, de riktige teknologiene og de riktige folkene involvert på en riktig måte.

Datastyrt produksjonslinje hos Plasto, 1 av de 13 industripartnerne. Foto: Plasto

SFI Manufacturing er et tverrfaglig forskningssenter som fokuserer på økt konkurransekraft for norsk industri. Det er tre fagområder som er bærebjelkene for senterets forskning:

1 Multi-materielle produkter og produksjonsprosesser

Å utvikle evnen til å optimalisere materialvalg, multi materialer geometri og prosesser samtidig. Arbeidet koordineres av Einar Hinrichsen ved SINTEF Materialer og kjemi.

2 Robust og fleksibel automatisering

Å videreutvikle og koble nye teknologier og metoder innen automatisering for å støtte innovasjonsprosesser og avanserte arbeidssystemer i industrien. Arbeidet koordineres av Lars Tore Gellein ved SINTEF Raufoss Manufacturing.

3 Bærekraftige og innovative organisasjoner

Å utvikle avanserte arbeidssystemer som utnytter ny teknologi og fleksible og automatiserte prosesser for å produsere bærekraftige multi-materielle produktløsninger. Arbeidet koordineres av Kjersti Øverbø Schulte ved NTNU IØT.

Konsortium

Senteret har 13 industripartnere som representerer produksjonen av bildeler, forsvarsprodukter, møbler, båter, skipsutstyr, flydeler og gassbeholdere, og 3 forskningspartnere: 

 • Benteler Automotive
 • Brødrene Aa
 • Ekornes
 • GKN Aerospace Norway
 • Hexagon Composites
 • Kongsberg Automotive
 • Nammo
 • Raufoss Technology
 • Plastal
 • Plasto
 • Rolls-Royce
 • Sandvik Teeness
 • HyBond
 • Høgskolen på Gjøvik
 • NTNU (3 fakulteter involvert)
 • SINTEF (3 institutter involvert)
 • SINTEF Raufoss Manufacturing AS (vertskapsinstitusjon) 

Prosjektvarighet

01.06.2015 - 31.05.2023