Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

RoboTrimNo1

RoboTrimNo1

Publisert 6. juni 2013

RoboTrimNo1 – Første generasjon robotisert fulltrimming av laksefilet – er et automatisk trimmesystem som består av en maskinsynenhet med ulik type belysningsteknologi, avanserte kameraer og robuste dataprogrammer og roboter med nødvendig gripere og kutte- og skjæreverktøy. Dette skal erstatte både eksisterende trimmemaskiner og manuelle trimmeoperasjoner.

Innovasjonen i prosjektet ligger i å lage et helhetlig automatisk system for robotisert trimming som erstatter både dagens trimmemaskiner og dagens manuelle ettertrimming. Dagens trimmemaskiner er begrenset i muligheter og nøyaktighet, og blir derfor assistert av påfølgende arbeidskrevende manuelle ettertrimming. Nyhetselementene, i forhold til eksisterende teknologi, for å realisere innovasjonen er i hovedsak følgende tre punkter:

  • Et lærende deteksjonssystem som automatisk identifiserer og lokaliserer alle trimmeobjekter.
  • Et robotisert trimmesystem som lærer å gjennomføre de nødvendige kutt for å fjerne alle trimmeobjekter.
  • Et kompakt og kostnadseffektivt helhetlig trimmesystem.
Forskningsleder

Prosjektvarighet

01.09.2013 - 31.12.2016

Samarbeidspartnere

Salmar

Tronrud Engineering

Nofima

Norges Forskningsråds BIA-program