Til hovedinnhold

Retrokit

Retrokit

Publisert 21. november 2014

Toolboxes for systemic retrofitting

I EU-prosjektet Retrokit jobber våre forskere med utvikling av prefabrikkerte elementer for rehabilitering av boligblokker. Elementene som utvikles har integrerte teknologier som solfangere, solceller, ventilasjonskanaler og enheter for desentralisert ventilasjon. I Retrokit ser vi også på arkitektoniske krav til prefabrikkerte elementer som skal brukes ved rehabilitering.

Prosjektet startet i 2013 og avsluttes i 2016 og involverer 19 partnere fra ulike land i Europa. SINTEF Byggforsk er eneste norske aktør i prosjektet.

Les mer her: http://www.retrokitproject.eu/

Forskningsleder

Prosjektvarighet

2013 - 2016