Til hovedinnhold

OiDG – Optimal infrastruktur for sømløs integrasjon av distribuert produksjon

OiDG – Optimal infrastruktur for sømløs integrasjon av distribuert produksjon

Publisert 18. september 2014

Prosjektets hovedmål var å muliggjøre sømløs integrasjon av distribuert produksjon (DG) i stor skala i mellom- og lavspenningsnett

Dette gjør vi gjennom utvikling av nye modeller og verktøy for planlegging av distribusjonsnett.

Prosjektvarighet

01.01.2009 - 31.12.2013