Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

DINO

DINO

Publisert 13. oktober 2011

Prosjektet skal: Utvikle og demonstrere dynamiske beslutningsstøtte-systemer for væravhengige, krevende kystnære maritime operasjoner.

DINO skal bidra til økt sikkerhet og effektivitet for maritime operasjoner ved å utvikle kunnskap og planleggings-verktøy som kan forutsi kritiske forhold tidsnok til at farer unngås.

Elementer i DINO
-->Effektive menneske-maskin grensesnitt.
-->Sanntidssdata for tilstanden på en lokalitet.
-->Prognoser for seilingsforhold og lokale. operasjonsforhold.
-->Planleggingsverktøy for dynamisk ruteplanlegging, maritime operasjoner og effektiv logistikk.

Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmeside til høyre

Prosjektvarighet

01.01.2009 - 31.12.2011