Til hovedinnhold

CINELDI

CINELDI

Publisert 30. mai 2016

Centre for intelligent electricity distribution- to empower the future Smart Grid

CINELDI skal sørge for at vi bygger fremtidens smarte energisystem

  • CINELDI skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en akseptabel kostnad
  • CINELDI skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av transport og mer effektiv bruk av energi

Næringspotensialet:

CINELDI vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter til å etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Dette vil gi:

  • Mer effektiv nettdrift
  • Reduserte kostnader til investeringer og drift
  • Fremtidsrettet regulering av nettselskapene, for samfunnsmessig rasjonell utvikling og drift av kraftnettet

CINELDI vil også gi nye forretningsmuligheter for teknologileverandører:

  • Nye produkter og tjenester
  • Utvikling av kommersielle løsninger
  • Styrking av nasjonal og internasjonal konkurransekraft
  • Økt synlighet og rekruttering

Varighet: 2016 - 2024

Budsjett: 360 MNOK

SINTEF Energi vil lede programmet i samarbeid med NTNU.

Partnere:

Forskning: SINTEF Energi AS, NTNU (inkl. HiG), SINTEF IKT, Smart Innovation Østfold

Nettselskap: Hafslund Nett AS, Skagerak Nett AS, Lyse Elnett AS, BKK Nett AS, Eidsiva Nett AS, HelgelandKraft AS, Agder Energi Nett AS, Istad Nett AS, Norgesnett AS, NTE Nett AS

Systemoperatør: Statnett SF

Teknologileverandører: ABB AS, Powel AS, Rejlers Embriq AS, Aidon Ltd., Eltek AS, Smart Grid Services Cluster

Medlemsorganisasjoner: Energi Norge, KraftCERT AS, The Norwegian Smart Grid Centre

Myndigheter: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKom)

13 internasjonale forskningspartnere fra Europa, USA og Japan.

Les mere om våre aktiviteter:

Prosjekt:

Prosjektstart

2016

CINELDI video
CINELDI video
Sjefforsker